Управлінська звітність

Ми забезпечуємо прозору трансформацію даних українського бухгалтерського обліку згідно з Вашими внутрішніми стандартами (переважно IFRS чи GAAP). Це важливо для розуміння українського бізнесу, отримання оперативної інформації у необхідному форматі та у відповідності до вимог інвестора, та є основною вимогою для консолідації даних.

Управлінська звітність та трансформація української фінансової звітності за міжнародними стандартами IFRS та німецькими стандартами GAAP

Наше розуміння трансформації української фінансової звітності за міжнародними стандартами IFRS та німецькими стандартами GAAP

Трансформація даних українського бухгалтерського обліку згідно з Вашими внутрішніми корпоративними стандартами звітності або стандартами бухгалтерського обліку Західної Європи.

Місцеві труднощі: необ’єктивність українського бухгалтерського обліку унеможливлює адекватну оцінку фінансового стану підприємства у відповідності із західноєвропейськими стандартами.

Український бухгалтерський облік підпорядковується податковому законодавству більше, ніж комерційному та господарському праву. Крім того, часто трапляється, що здійснені операції не відображені в обліку через відсутність первинних документів, що не відповідає принципу превалювання суті над формою. Як наслідок маємо недостовірне відображення фінансової ситуації підприємства.

Таким чином, перехід на стандарти бухгалтерського обліку Західної Європи має істотне значення для фінансового аналізу бізнесу.

Наше рішення: Прозора трансформація з максимальним дотриманням принципу відповідності

Наші експерти з фінансів підготують цілісну трансформацію Вашого українського бухгалтерського обліку відповідно до стандартів Західної Європи. Крім того, ми будемо застосовувати облікову політику, яка була прийнята Вашою компанією для ведення обліку своєї діяльності.

У разі трансформації у відповідності з німецькими або австрійськими GAAP ми співпрацюємо з атестованими аудиторами з Німеччини та Австрії, задля гарантії що українські дані бухгалтерського обліку трансформуються з максимальним дотриманням стандартів відповідної країни (GAAP).

Клієнти

Caussade Semences

go