Контролінг

Наша команда місцевих та німецьких спеціалістів пропонує Вам вирішення проблем з питань контролю за інвестиціями (контролінгу), індивідуально розроблені для кожного клієнта, які одночасно задовольняють вимоги українського законодавства та відповідають західноєвропейським стандартам.

Наше розуміння контролінгу

В Україні Контролінг асоціюють із контролем, хоча це досить різні поняття. Контроль спрямований на перевірку використання ресурсів, а контролінг – на ефективне планування та використання наявних ресурсів.

Зазвичай необхідна більш детальна та специфічна інформація, ніж та, яку показує фінансова звітність. Лише за допомогою добре налагодженої системи контролінгу можливо ефективно оцінити та показати керівництву всі ті процеси, що відбуваються на підприємстві, надати рекомендації для підвищення ефективності використання ресурсів і в результаті підвищити прибутковість бізнесу у цілому.

Місцеві труднощі: низька якість даних

Українська фінансова звітність,що зроблена на основі плану рахунків, закріпленого на законодавчому рівні, та переважно формальних вимог відносно структури балансу та звіту про фінансові результати, надає недостатньо інформації про справжній фінансовий стан підприємства. Крім того, навіть у працівників бухгалтерського відділу відсутнє розуміння важливості фінансової звітності для інвесторів та керівників. Звітність часто має значні неточності у зв’язку із невисоким рівнем кваліфікації кадрів на селі, коригується на прохання контролюючих органів для покращення статистичних данихї чи модифікується для досягнення більш ліквідних показників отримання кредитних коштів.

Більше того, існують не зовсім зрозумілі для західного сприйняття положення та специфіка бухгалтерського обліку, які призводять до регулярних непорозумінь під час контролінгу та складанні звітності. Так, наприклад, виставлений рахунок на оплату товарів, робіт та послуг є лише «запрошенням до оплати» та не є первинним документом для обліку.. Лише товарна накладна чи акт виконаних робіт (підписані обома сторонами) є підставою визнання виручки від реалізації. До того часу поки оригінал документу не отриманий, бухгалтер не буде проводити операцію в обліку, що призводить до значних затримок у часі із відображенням операцій в обліку та негативно впливає на оперативність та достовірність даних.

Досить часто економічне мислення у працівників  відсутнє та обмежене формальностями,  тому актуальний контролінг та перевірка даних звітності є вкрай необхідними для розуміння реального стану підприємств.

Наше рішення: вирішення проблем з питань контролю за інвестиціями (контролінгу), індивідуально розроблені для кожного клієнта та впроваджені за допомогою місцевих ноу-хау

У місцевий бухгалтерський облік ми впроваджуємо індивідуально розроблені рішення в сфері контролінгу. До них належать як звичайні управлінські звіти, так і комплексна система планування, бюджетування та обліку собівартості та витрат.

Розроблені форми управлінських звітів адаптуються щодо корпоративних стандартів та облікової політики іноземного інвестора, щоб гарантувати відповідність звітності стандартам Західної Європи та підготувати дані для їх консолідації із іншими компаніями.

Клієнти

AgroGeneration

go

SMS Siemag

go

Commerzbank

go