Бухгалтерський аутсорсинг

Наші місцеві і міжнародні експерти ведуть ефективний бухгалтерський облік, згідно вимог українського законодавства до цього обліку та одночасно забезпечують вас прозорими звітами відповідно до західноєвропейських стандартів бухгалтерського обліку.

Наше розуміння бухгалтерського обліку

Систематична організація операцій грошових потоків, наявних ресурсів клієнта та моніторинг фінансового результату підприємства для внутрішнього контролю, а також зовнішньої звітності.

Місцеві труднощі: Збільшення формальних вимог та розширення обов’язків бухгалтерії

Порівнюючи із західноєвропейськими стандартами бухгалтерського обліку, до українського бухгалтерського обліку ставиться значно більше формальних вимог. Серед причин потрібно зазначити особливість відмінності бухгалтерського обліку від податкового: використання значно більшої кількості первинних документів у порівнянні з іншими країнами Європи та превалювання форми над змістом. У результаті, виникає багато повторних операцій, які повинні обліковуватися двічі: один раз в бухгалтерському, а другий раз – в податковому обліку, та призводить до значних витрат часу для виконання всіх вимог до первинних документів.

Бухгалтери завжди готують велику кількість звітів та декларацій, до яких належать щомісячні (ПДВ, єдиний соціальний внесок та деякі інші), квартальні та річні (податок із фізичних осіб, фінансова звітність та податок на прибуток, т.і.). Багато часу займають банківські операції щодо урегулювання валютних питань та операцій із готівкою, що пов’язано із жорстким регулюванням таких операцій з боку держави.

Крім того, сфера відповідальності бухгалтера в Україні значно ширша, ніж сфера відповідальності бухгалтера в Західній Європі. На додаток до звітності до обов’язків бухгалтера належить також контролінг, трудомісткі процеси управління персоналом та частково врегулювання договірних відносин, що дуже впливають на податковий облік. Більше того, бухгалтерія – це відділ, який веде переписку з податковими інспекціями, статистикою та банками.

Наше рішення: Багаторічний досвід у поєднанні з місцевою і міжнародною бухгалтерською експертизою

У нашій Компанії працюють експерти, які володіють німецькою та англійською мовами, та мають відповідний багаторічний досвід роботи в бухгалтерському та податковому обліках, в тому числі у спілкуванні з податковими органами. Крім цього у вас будуть кваліфіковані контактні особи із досвідом роботи з іноземними інвесторами. Таким чином, ми здійснюємо ефективний бухгалтерський облік, враховуючи вимоги українського законодавства та одночасно забезпечуємо вас прозорими звітами відповідно до західноєвропейських стандартів бухгалтерського обліку (включаючи IFRS та німецькі стандарти GAAP).

В рамках бухгалтерського обліку ми надаємо наступні послуги:

  • Постановка, моніторинг та контроль бухгалтерського та податкового обліку, а також консультування з питань оподаткування в повсякденних ситуаціях
  • Повне ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств
  • Ведення управлінського обліку, в тому числі розробку та впровадження управлінської звітності в залежності від специфіки та внутрішніх потреб підприємства

Клієнти