Боротьба з фіктивним підприємництвом

 

Спрощеною податковою системою часто зловживають для приховання трудових відносин на підприємстві, оформляючи “фізичними особами-підприємцями” фактично найманих працівників. Щоб уникнути цього, рекомендуємо внести зміни до Податкового кодексу України щодо боротьби з фіктивним підприємництвом, а саме ввести перелік критеріїв для визначення фіктивного підприємництва фізичних осіб (опираючись на успішний досвід Німеччини).

У рамках податкової реформи-2016 ми вже запропонували внести відповідні зміни, але, на жаль, вони не були враховані. Ми вважаємо, що ця задача має високу важливість з точки зору конкурентоспроможності чесних платників податків і вимагає внесення відповідних зміни в Податковий кодекс.

Таким чином, ми хотіли запропонувати вдосконалення положень НКУ шляхом введення переліку критеріїв для визначення фіктивного підприємництва фізичних осіб, при відповідності двох або більше з яких фізична особа буде позбавлена ​​права займатися підприємницькою діяльністю на спрощеній системі податкової довіри на строк, передбаченого ст.299.11 Податкового кодексу. На підставі відповідної практики та законодавства Німеччини ми хочемо запропонувати список критеріїв, які будуть вказувати на ознаки фіктивного підприємництва фізичних осіб.

Ми пропонуємо доповнити п.291.5 ст.291 Податкового кодексу пп.291.5.9, закріплюючі  критерії для визначення фіктивного підприємництва фізичних осіб – платників єдиного податку. Не можуть бути платниками єдиної податкової першої – третьої групи, особи, які відповідають двом або більше з наступних критеріїв:

  1. виконують роботи, надають послуги (включаючи посередницькі послуги з купівлі, продажу, здачі в оренду та оцінку нерухомого майна (група 70.31 КВЭД ДК 009: 2005)) або здійснюють поставки товарів одній юридичній особі або декільком юридичним особам, які відповідають критеріям пов’язаних осіб, зазначених в пп.14.1.159 Кодексу протягом періоду часу, що перевищує 6 місяців, при цьому такі роботи/послуги можуть виконуватися (товари постачаються) за кількома проектами або договорами одночасно або послідовно;
  2. отримують доходи від поставок товарів, робіт, послуг одній юридичній особі або декільком юридичним особам, які відповідають критеріям пов’язаних осіб, зазначених у п.14.1.159 Кодексу, в розмірі, що перевищує 85% доходу такого фізичної особи-підприємця протягом періоду часу тривалістю більше 6 місяців;
  3. виконують роботи та/або надають послуги, аналогічні посадові обов’язки штатних працівників юридичні особи, якій така фізична особа-підприємець надає роботу/послуги;
  4. при здійсненні господарської діяльності з постачання товарів, виконання робіт, надання послуг дотримуються внутрішніх інструкцій та робочого розпорядку юридичної особи, якій така фізична особа-підприємець поставляє товари, надає роботи/послуги;
  5. не мають власного/орендованого місця для здійснення господарської діяльності з постачання товарів, виконання робіт, надання послуг і здійснюють свою діяльність на території юридичної особи, якій така фізична особа-підприємець постачає товари, надає роботи/послуги або на території інших юридичних осіб, що є пов’язаними з такою юридичною особою (п.п.14.1.159 Кодексу);
  6. здійснюють господарську діяльність з постачання товарів, виконання робіт, надання послуг з використанням майна (телефони, комп’ютери, принтери, факси, меблі, автомобілі, канцтовари, спецодяг, бензин і т.д.), що належить юридичній особі, якій така фізична особа-підприємців постачає товари, надає роботи/послуги, та/або з використанням майна інших юридичних осіб, які є пов’язаними з такою юридичною особою (п.п.14.1.159 Кодексу);
  7. до початку реєстрації фізичної особи підприємцем на спрощеній системі оподаткування така фізична особа була штатним співробітником юридичної особи, якій така фізична особа-підприємець постачає товари, надає роботи/послуги, або була штатним співробітником інших юридичних осіб, які є пов’язаними з такою юридичною особою ( п.п.14.1.159 Кодексу).

Також пропонуємо доповнити п.п.299.10 ст.299 Податкового кодексу абзацом, який встановлює відповідальність у разі виявлення відповідності фізичної особи-підприємця критеріям фіктивного підприємництва (це підстава для анулювання реєстрації такого фізичної особи-підприємця платником єдиного податку):

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролера органу у разі відповідності фізичної особи-підприємця одночасно двом чи більше критеріям, зазначеними в пп.291.5.9 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу.